top of page
  • הקול שבפנים

מודל "דיאלוג פתוח" מספק מענה במצבים של פסיכוזה ראשונה

המודל התפתח בפינלנד בשנות ה-80. בבסיסו מיועד לאנשים שחווים פסיכוזה ראשונה ובארץ נעשו ניסיונות לשלב אותו עם נוער בסיכון. המודל דוגל בגישה ישירה, שקופה ובגובה העיניים, שתומכת בדיבור חופשי, מתוך הבנה שמצבים נפשיים שונים מאפשרים ביטוי עמוק של חוויות אישיות משמעותיות. אנו בקול שבפנים מחוברים לערכים המקצועיים של המודל ומאמינים שהם מהווים בסיס לשיפור התקשורת בכל משפחה.

ב"דיאלוג פתוח" הקושי הנפשי נתפס כבעיה שעולה מהמרחב הבין־אישי, כלומר – כזה הנוצר בשל חוסר תקשורת עם הסביבה הקרובה או תקשורת לקויה. המודל מבוסס על רב-שיח משפחתי המונחה על-ידי אנשי מקצוע, ושואף לבנות מחדש קשרים ולחזקם.

לפני שבועיים, הסתיים בהצלחה פרויקט הדסטארט של "דיאלוג פתוח ישראל" – שבזכותו ייפתחו בארץ קורסים מקצועיים ראשונים בהם יוכלו אנשי טיפול ושיקום לעבור הכשרה על המודל.

bottom of page