top of page
  • הקול שבפנים

להיות עם הצעירים הקרובים לנו במשבר נפשי – משל ההינדיק של רבי נחמן מברסלב

בן מלך נפל לשיגעון והכריז שהוא תרנגול הודו. הוא התיישב ערום מתחת לשולחן וניקר פירורי לחם מהרצפה. הרבה רופאים הגיעו לארמון וניסו לעזור ללא הצלחה, והמלך כבר התייאש. יום אחד הגיע חכם והציע דרך אחרת.

הוא התפשט והתיישב מתחת לשולחן עם בן המלך, ניקר איתו פירורי לחם. בן המלך שאל בתדהמה: "מה אתה עושה פה?" – החכם השיב: "מה שאתה עושה פה." – בן המלך אמר: "אני הינדיק." – החכם השיב: "גם אני."

עבר זמן, ובן המלך התרגל לנוכחותו של החכם, שהכיר כהינדיק. יום אחד אמר החכם לבן המלך שגם הינדיק יכול ללבוש בגדים. החכם התלבש, ובן המלך אחריו. אחר כך הציע החכם שגם אפשר לאכול מהשולחן, אוכל טעים ומזין בהרבה מפירורי לחם, והוא התיישב ואכל, ובן המלך איתו. בסופו של דבר, אמר החכם: "גם הינדיק יכול לבלות במחיצת בני-אדם." – ובן המלך חזר לחיות בין אנשים, בדרכו.

bottom of page