top of page
  • פרלין אגרנטי

הרחבת הנרטיב של סיפור חיינו הוא תהליך של עוצמה

תחום הפסיכולוגיה מנסה להבין את נפשנו ולפענח מה הופך אותנו למי שאנחנו. מחקרים רבים נעשו על מרכיבי אישיות שונים בניסיון לתאר ולנבא את דפוסי המחשבה, הרגש וההתנהגות שלנו. מה עומד מאחורי הדימוי העצמי שלנו, מה מסביר את החוזקות, החולשות, הרגישויות והפחדים, מה יוצר משיכה לסיטואציות או רתיעה מהן.

נדמה שהניסיון להבין את הנפש כרוך בסיפורים שאנו מספרים על עצמנו ועל חיינו, אשר תופסים מקום מרכזי וחשוב בזהות ובדימוי העצמי שלנו.

למוח האנושי יש נטייה טבעית ליצור סיפורים. הוא זקוק להגיון ועקביות כדי להתנהל בבטחה בעולם ומשיג זאת באמצעות יצירת סיפורים שמסבירים את המציאות ואת מה שקורה לנו בה. הוא מחווט להבחין במהירות בדפוסים והגדרות – רע/טוב, בטוח/מסוכן, בעדי/נגדי – ועושה זאת בכל סיטואציה. הסיפורים שנטווים לנו בראש הם הדרך שלנו להעניק פרשנות ומשמעות לאירועים וחוויות, במיוחד כאשר קיים בלבול או אי-ודאות.

לכולנו יש סיפורים שונים על חיינו – על בחירות שעשינו, על דברים שהצליחו או השתבשו, על אנשים שהתייחסו אלינו בצורה כזו או אחרת, על הערך שלנו ועל המקום שלנו בעולם. היכולת שלנו ליצור ולערוך את הסיפורים יכולה להשפיע על האופן שבו אנחנו מרגישים ועל החוסן הנפשי שלנו. הנרטיב שבעזרתו נבחר לתאר את מה שעובר עלינו יעצב את החוויה הרגשית שלנו. הוא יכול לספר שהצלחנו בזכות היכולות שלנו או רק בזכות מזל אקראי, שמישהו לא התייחס אלינו כי אנחנו לא חשובים או כי הוא היה עסוק וטרוד, שלא התקבלנו לעבודה כי אנחנו לא מוכשרים או כי חסר לנו עוד קצת ניסיון רלוונטי, שהזוגיות שלנו הסתיימה כי אנחנו לא שווים ואהובים או כי חסרה שם התאמה.

הנרטיבים הללו יכולים להעצים אותנו או לפגוע בנו. נדמה שהחלקים שנבחר להדגיש או למזער, להוסיף או להשמיט, משקפים ומעצבים אותנו יותר מהאירועים שקרו בפועל. הנרטיבים שאנו יוצרים על חיינו לא רק מספקים מסגרת לפירוש העבר שלנו, אלא משפיעים גם על תפיסת העצמי הנוכחית והעתידית שלנו. שינוי פרספקטיבה על אירועים שהתרחשו מאפשר לנו להרהר במשמעויות חדשות ואחרות, מתוך נקודת מבט רחבה יותר.

אם נוכל לשנות ולהרחיב את הנרטיב, נוכל לשנות את הרגשתנו. יש לנו יכולת בחירה. אנחנו יכולים לעצור, להבחין ברגשות שלנו, לפתח סקרנות כלפיהם ולשאול את עצמנו מאיזה סיפורים הם מגיעים ולמה. אנחנו יכולים לבחור לקבל מידע נוסף.

שינוי והרחבת הנרטיב של סיפור חיינו הוא תהליך של עוצמה. יש בכוחנו להרגיש טוב יותר. לעיתים קשה לנו לשחרר אחיזה בסיפור שמאמלל אותנו כי אנו מוצאים בו נוחות. התפאורה, הדמויות והעלילה מוכרות לנו היטב והמחשבה על שינוי עלולה להפחיד. ואילו הפלישה אל הלא נודע, כרוכה בשינויים ובאובדן המוכר והבטוח. אבל היא גם טומנת בחובה אפשרות להתחיל להרפות מכאבים ומפחדים שמלווים אותנו, ולראות את עצמנו ואת האנשים שבחיינו באור חדש.

bottom of page