top of page

להתמודד עם משבר בסביבה הטבעית

לפניות: 050-644-7388

חזון הקול שבפנים

  • לאפשר לאדם ולמשפחתו לעבור את המשבר הנפשי בסביבה הטבעית, בבית המשפחה המהווה את מוקד ההתערבות והטיפול.

  • לסייע לאדם ולמשפחתו להתמודד עם חוסר הוודאות ורמות הדחק האופייניות לתקופה זו, תוך מציאת הדרך המתאימה להם ליציאה מהמשבר.

  • לפעול בשותפות עם מכלול הגורמים המקצועיים.

  • למנוע אשפוזים פסיכיאטריים שאינם הכרחיים.

  • לסייע לאדם לשוב ולהשתלב במעגלי החיים.

bottom of page